Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2008 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

10. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού 2009:
Hannu Takkula, Avril Doyle, Colm Burke και Mairead McGuinness

Έκθεση Jutta Haug - A6-0398/2008:
Marusya Ivanova Lyubcheva και Frank Vanhecke

Έκθεση Janusz Lewandowski - A6-0397/2008:
Astrid Lulling και Frank Vanhecke

Έκθεση Ulrich Stockmann - A6-0375/2008:
Oldřich Vlasák

Επιθέσεις πειρατών στη θάλασσα - B6-0537/2008:
Bruno Gollnisch

Ισοτιμία των λογιστικών προτύπων - B6-0544/2008:
Peter Skinner

Ασφάλεια των αερομεταφορών και σαρωτές σώματος - B6-0562/2008:
Philip Claeys

Εορτασμός της μνήμης του Ουκρανικού Λιμού "Holodomor" (1932-1933) - RC-B6-0571/2008:
Zita Pleštinská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Tunne Kelam και Bruno Gollnisch

Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης ΕΚ/Βοσνίας-Ερζεγοβίνης - B6-0541/2008:
Bernd Posselt

Έκθεση Dushana Zdravkova - A6-0358/2008:
Frank Vanhecke

Τελευταία ενημέρωση: 13 Νοεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου