Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B6-0569/2008

Разисквания :

PV 23/10/2008 - 13.2
CRE 23/10/2008 - 13.2

Гласувания :

PV 23/10/2008 - 14.2

Приети текстове :

P6_TA(2008)0526

Протокол
четвъртък, 23 октомври 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

14.2. Демократична република Конго: конфликти в източните погранични райони (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 и B6-0569/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0556/2008

(за замяна на B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008 и B6-0569/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Hans-Peter Mayer, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson и Thijs Berman, от името на групата PSE,

Renate Weber, Fiona Hall, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Eoin Ryan, от името на групата UEN

приема се (P6_TA(2008)0526)

(Предложението за резолюция B6-0568/2008 отпада.)

Последно осъвременяване: 17 ноември 2008 г.Правна информация