Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2657(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0556/2008

Debatten :

PV 23/10/2008 - 13.2
CRE 23/10/2008 - 13.2

Stemmingen :

PV 23/10/2008 - 14.2

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0526

Notulen
Donderdag 23 oktober 2008 - StraatsburgDefinitieve uitgave

14.2. Democratische Republiek Congo: botsingen in de oostelijke grensregio's (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008, B6-0568/2008 en B6-0569/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0556/2008

(ter vervanging van B6-0556/2008, B6-0559/2008, B6-0563/2008, B6-0565/2008 en B6-0569/2008):

ingediend door de volgende leden:

Hans-Peter Mayer, Bernd Posselt, Jürgen Schröder, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam en Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson en Thijs Berman, namens de PSE-Fractie,

Renate Weber, Fiona Hall, Frédérique Ries, Marielle De Sarnez, Sophia in 't Veld en Marios Matsakis, namens de ALDE-Fractie,

Raül Romeva i Rueda, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Eoin Ryan, namens de UEN-Fractie

Aangenomen (P6_TA(2008)0526)

(Ontwerpresolutie B6-0568/2008 komt te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 18 november 2008Juridische mededeling