Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2008/0224(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0483/2008

Předložené texty :

A6-0483/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0606

Zápis
Úterý 16. prosince 2008 - ŠtrasburkKonečné znění

3.23. Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství *(hlasování)
CRE

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství [KOM(2008)0786 - C6-0449/2008 - 2008/0224(CNS)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Giuseppe Gargani (A6-0483/2008)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2008)0606)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2008)0606)

K hlasování vystoupili:

Giuseppe Gargani (zpravodaj) předložil ústní PN k PN 62, 65 a 75, které byly vzaty v potaz.

Margot Wallström (místopředsedkyně Komise) vystoupila s upřesněním postoje Komise, o které před závěrečným hlasováním požádal Giuseppe Gargani.

Po závěrečném hlasování Giuseppe Gargani přečetl následující politické prohlášení:

Aniž jsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu, souhlasí Evropský parlament a Rada s tím, že přechod k novému režimu registrovaných parlamentních asistentů sám osobě nepovede ke zvýšení částek vyčleněných v rámci oddílu souhrnného rozpočtu Evropské unie určeného Evropskému parlamentu na parlamentní asistenci ve srovnání s částkami vyčleněnými k tomuto účelu v rozpočtu na rok 2008, ke zvýšení dojde pouze v důsledku valorizace.

Evropský parlament upozorňuje, že čl. 69 odst. 2 prováděcích opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu přijatých předsednictvem Evropského parlamentu dne 17. července 2008 stanoví, že předsednictvo Parlamentu může částku určenou k úhradě výdajů na parlamentní asistenci každoročně valorizovat.

Evropský parlament a Rada souhlasí s tím, že pokud Komise v souladu s čl. 96 odst. 11 pracovního řádu ostatních zaměstnanců navrhne, aby byla v souvislosti se začleněním registrovaných parlamentních asistentů do systému pojištění v nezaměstnanosti upravena výše příspěvků, měly by být nezbytné platby financovány z příslušné rozpočtové položky a vypláceny z celkových prostředků přidělených do oddílu rozpočtu Evropského parlamentu.

Evropský parlament a Rada dále připomínají, že v souladu s čl. 248 odst. 4 druhým pododstavcem Smlouvy o ES může Účetní dvůr kdykoli předložit své připomínky k jednotlivým otázkám, zejména ve formě zvláštních zpráv, a že na žádost některého orgánu Společenství může také zaujímat stanoviska.

Evropský parlament se zavazuje, že veškeré změny interního rozhodnutí uvedeného v čl. 125 odst.1 pracovního řádu ostatních zaměstnanců bude konzultovat s budoucím orgánem zastupujícím registrované parlamentní asistenty.“

Předseda vyjádřil potěšení nad výsledkem hlasování.

Monica Frassoni se připojila k prohlášení předsedy.

Poslední aktualizace: 20. ledna 2009Právní upozornění