Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0015(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0414/2008

Indgivne tekster :

A6-0414/2008

Forhandlinger :

PV 16/12/2008 - 13
CRE 16/12/2008 - 13

Afstemninger :

PV 17/12/2008 - 5.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0612

Protokol
Tirsdag den 16. december 2008 - StrasbourgEndelig udgave

13. Geologisk lagring af kuldioxid ***I (forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006 [KOM(2008)0018 - C6-0040/2008 - 2008/0015(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Chris Davies (A6-0414/2008)

Chris Davies forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Louis Borloo (formand for Rådet) og Stavros Dimas (medlem af Kommissionen).

Talere: Françoise Grossetête (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Evangelia Tzampazi for PSE-Gruppen, Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg for Verts/ALE-Gruppen, Bairbre de Brún for GUE/NGL-Gruppen, Hanne Dahl for IND/DEM-Gruppen, Norbert Glante, Jill Evans, Adam Gierek og Silvia-Adriana Ţicău.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Avril Doyle, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Czesław Adam Siekierski og Rebecca Harms.

Chris Davies tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.4 i protokollen af 17.12.2008.

Seneste opdatering: 13. januar 2009Juridisk meddelelse