Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0082(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0480/2008

Внесени текстове :

A6-0480/2008

Разисквания :

PV 16/12/2008 - 20
CRE 16/12/2008 - 20

Гласувания :

PV 18/12/2008 - 6.14

Приети текстове :

P6_TA(2008)0629

Протокол
вторник, 16 декември 2008 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Системи за сетълмент на ценни книжа и финансови обезпечения по отношение на свързани системи и вземания по кредити ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/26/ЕО относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа и на Директива 2002/47/ЕО относно финансовите обезпечения по отношение на свързаните системи и вземанията по кредити [COM(2008)0213 - C6-0181/2008 - 2008/0082(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Piia-Noora Kauppi (A6-0480/2008)

Piia-Noora Kauppi представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказа се Aloyzas Sakalas (докладчик по становището на комисията JURI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказаха се: Othmar Karas, от името на групата PPE-DE, Pervenche Berès, от името на групата PSE, и Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Dragoş Florin David и Zuzana Roithová.

Изказаха се: Charlie McCreevy и Piia-Noora Kauppi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.14 от протокола от 18.12.2008.

Последно осъвременяване: 21 януари 2009 г.Правна информация