Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/2321(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0493/2008

Viták :

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.4
PV 18/12/2008 - 6.6
CRE 18/12/2008 - 6.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0620

Jegyzőkönyv
2008. december 18., csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás

6.6. 2009. évi általános költségvetési tervezet, a Tanács által módosított formában (minden szakasz) (szavazás)
CRE

Módosítástervezetek az általános költségvetéshez, a Tanács által módosítva.

(Minősített többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

Az elfogadott módosítások az „elfogadott szövegek” mellékletében találhatók.

Éric Woerth (a Tanács soros elnöke) a következő nyilatkozatot teszi:

A költségvetési tervezet második olvasatáról folytatott szavazás a költségvetési hatóság két letéteményese között és a Bizottsággal folytatott, rendkívül magas szintű együttműködéssel jellemezhető folyamat utolsó szakaszát képezi. Szeretném hálásan megköszönni a közreműködését valamennyi résztvevőnek, közöttük Reimer Bögének, a Költségvetési Bizottság elnökének, Jutta Haug és Janusz Lewandowski jelentéstevőknek, valamint Dalia Grybauskaité biztosnak.

A november 21-i egyeztető ülésünkön egy kiegyensúlyozott költségvetést határoztunk meg, amely az Európai Unió politikáinak megfelelő mértékű finaszírozást biztosít, és egyúttal megóvja az európai adófizetők érdekeit is. Sikerült közösen megtalálnunk az élelmiszertámogatás módozatait, ezáltal eleget téve a fejlődő országokkal szembeni kötelességeinknek, és közös munkánknak köszönhetően kirajzolódtak azok a kézzelfogható intézkedések, amelyek lehetővé teszik a kohéziós politika zsákutcából történő kivezetését, így végre megkezdődhet a 2007-2013 közötti időszakra szóló programok megvalósítása.

E kezdeményezés jelentőségét az Európai Tanács ülésén az állam- és kormányfők is hangsúlyozták, ez ugyanis fontos része a gazdasági válságra adott európai válasznak, amellyel kapcsolatban haladéktalanul folytatnunk kell az elkezdett munkát. Az önök szavazása az egyeztetés eredményeit kétségtelenné és kézzelfoghatóvá teszik, a Szerződés által meghatározott eljárással összhangban, így megerősíthetem, hogy a Tanács elfogadja az Önök második olvasatából fakadó legmagasabb növelési arányt.»

Az elnök ezt tudomásul veszi, és a következő nyilatkozatot teszi:

«Megállapítom, hogy a költségvetési eljárás a Szerződés és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek megfelelően lezárult. Megállapítom továbbá, hogy a nevezett intézményközi megállapodás 3. pontja szerint a Tanács és a Parlament megegyeztek abban, hogy elfogadják a nem kötelező kiadásoknak a Parlament második olvasatából fakadó legmagasabb emelési arányát. Mindezek alapján a költségvetési eljárás befejezettnek, és a költségvetés véglegesen elfogadottnak nyilvánítható.».

Az elnök kéri, hogy Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (a Bizottság tagja), Reimer Böge (a BUDG bizottság elnöke), valamint Jutta Haug és Janusz Lewandowski jelentéstevők csatlakozzanak hozzá.

Az elnök, Éric Woerth és Dalia Grybauskaitė aláírják a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás módosítását (Jo Leinen-jelentés A6-0509/2008 és Reimer Böge-jelentés A6-0504/2008).

Az elnök és Éric Woerth aláírják az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló határozatot (Reimer Böge-jelentés, A6-0474/2008), valamint a rugalmassági eszköz igénybevételéről szóló határozatot (Reimer Böge-jelentés, A6-0493/2008).

Az elnök aláírja a költségvetést.

Utolsó frissítés: 2009. január 21.Jogi nyilatkozat