Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0216(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0500/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0500/2008

Keskustelut :

PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

Äänestykset :

PV 14/01/2009 - 4.1
CRE 14/01/2009 - 4.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0015

Pöytäkirja
Tiistai 13. tammikuuta 2009 - StrasbourgLopullinen painos

12. Passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijät ja biometriikka ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2252/2004 muuttamisesta [KOM(2007)0619 - C6-0359/2007 - 2007/0216(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A6-0500/2008)

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnön.

Jacques Barrot (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Urszula Gacek PPE-DE-ryhmän puolesta, Martine Roure PSE-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Angelilli UEN-ryhmän puolesta, Tatjana Ždanoka Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Esther De Lange, Stavros Lambrinidis, Marek Aleksander Czarnecki, Bogusław Rogalski, Adamos Adamou, Andreas Mölzer, Edit Bauer, Armando França, Mihael Brejc, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Dushana Zdravkova, Genowefa Grabowska ja Robert Evans.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Gaľa, Nicolae Vlad Popa, Martine Roure, Marian-Jean Marinescu, Silvia-Adriana Ţicău, Marios Matsakis ja Hubert Pirker.

Puheenvuorot: Jacques Barrot ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.1.2009, kohta 4.1.

Päivitetty viimeksi: 29. tammikuuta 2009Oikeudellinen huomautus