Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
ProtokółInne formaty
Poniedziałek, 2 lutego 2009 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Wznowienie sesji
 2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Skład Parlamentu
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Wykładnia Regulaminu
 7.Składanie dokumentów
 8.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 9.Upadłe oświadczenia pisemne
 10.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 11.Petycje
 12.Porządek obrad
 13.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 14.Ocena wpływu kompromisu osiągniętego w ramach negocjacji w Doha w sprawie dostępu do rynków produktów innych niż rolne i w sprawie usług na koniec lipca 2008 r. (debata)
 15.Produkcja i zatrudnienie w sektorze tekstylnym i odzieżowym w kilku państwach członkowskich (debata)
 16.Skutki niedawnego kryzysu w sektorze gazu - Drugi strategiczny przegląd sytuacji energetycznej - Wyzwanie wydajności energetycznej i technologie informatyczne i komunikacyjne (debata)
 17.Wpływ umów o partnerstwie gospodarczym na rozwój (krótkie przedstawienie)
 18.Strefy dzikiej przyrody w Europie (krótkie przedstawienie)
 19.Plan działań na rzecz stabilnej przyszłości lotnictwa ogólnego i korporacyjnego (krótkie przedstawienie)
 20.Niedyskryminacja ze względu na płeć i solidarność między pokoleniami (krótkie przedstawienie)
 21.Zamówienia przedkomercyjne: wspieranie innowacyjności w celu zapewnienia trwałości i wysokiej jakości usług publicznych w Europie (krótkie przedstawienie)
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół
Wersja ostateczna (130 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (125 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (216 kb)
Ostatnia aktualizacja: 17 lutego 2009Informacja prawna