Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0148(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0007/2009

Predkladané texty :

A6-0007/2009

Rozpravy :

PV 18/02/2009 - 24
CRE 18/02/2009 - 24

Hlasovanie :

PV 19/02/2009 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 18. februára 2009 - BruselFinálna verzia

24. Právny rámec Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) * (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Rady o právnom rámci Spoločenstva pre Európsku výskumnú infraštruktúru (ERI) [KOM(2008)0467 - C6-0306/2008 - 2008/0148(CNS)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa Teresa Riera Madurell (A6-0007/2009)

Teresa Riera Madurell uviedla správu.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig za skupinu PPE-DE, Adam Gierek za skupinu PSE, Vladko Todorov Panayotov za skupinu ALDE, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Erna Hennicot-Schoepges, Silvia-Adriana Ţicău a Dragoş Florin David.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Avril Doyle, ktorá sa vyjadrila aj k prideleniu rečníckeho času, a Mieczysław Edmund Janowski.

V rozprave vystúpil Janez Potočnik.

Predseda nadviazal na vystúpenie poslankyne Avril Doylovej a upozornil na ustanovenia, ktoré platia pre postup "catch the eye".

Vystúpili títo poslanci: Teresa Riera Madurell a Paul Rübig, ku klimatizačnému zariadeniu (predseda to vzal na vedomie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 19.02.2009.

Posledná úprava: 16. marca 2009Právne oznámenie