Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0143(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0047/2009

Predkladané texty :

A6-0047/2009

Rozpravy :

PV 19/02/2009 - 3
CRE 19/02/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 19/02/2009 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 19. februára 2009 - BruselFinálna verzia

3. Znížené sadzby dane z pridanej hodnoty * (rozprava)
CRE

Správa: Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o znížené sadzby dane z pridanej hodnoty [KOM(2008)0428 - C6-0299/2008 - 2008/0143(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Ieke van den Burg (A6-0047/2009)

Ieke van den Burg uviedla správu.

V rozprave vystúpil László Kovács (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Olle Schmidt (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Astrid Lulling za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Alain Lipietz za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, John Whittaker za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, John Purvis, Joel Hasse Ferreira, Danutė Budreikaitė, Dariusz Maciej Grabowski, Luca Romagnoli, Paolo Bartolozzi, Dariusz Rosati, Mariela Velichkova Baeva, Roberta Angelilli, Valdis Dombrovskis, Antolín Sánchez Presedo, Margaritis Schinas, Proinsias De Rossa, Silvia-Adriana Ţicău a David Martin.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Czesław Adam Siekierski, Margarita Starkevičiūtė a Ewa Tomaszewska.

Vystúpili: László Kovács a Ieke van den Burg.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 19.02.2009.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.10 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 10.35 h.)

Posledná úprava: 16. marca 2009Právne oznámenie