Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2164(ACI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0426/2008

Ingivna texter :

A6-0426/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/02/2009 - 9.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 19 februari 2009 - BrysselSlutlig utgåva

9.6. Organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (omröstning)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå [2008/2164(ACI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Hanne Dahl (A6-0426/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P6_TA(2009)0078)

Senaste uppdatering: 16 mars 2009Rättsligt meddelande