Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2008/0130(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0044/2009

Arutelud :

PV 09/03/2009 - 18
CRE 09/03/2009 - 18

Hääletused :

PV 10/03/2009 - 8.13
CRE 10/03/2009 - 8.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0094

Protokoll
Esmaspäev, 9. märts 2009 - StrasbourgLõplik väljaanne

18. Euroopa osaühingu põhikiri * – Äriühingu registrijärgse asukoha piiriülene muutmine – Algatus „Small Business Act” – Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus Euroopa osaühingu põhikirja kohta [KOM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0044/2009)

Raport soovitustega komisjonile äriühingu registrijärgse asukoha piiriülese muutmise kohta [2008/2196(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Klaus-Heiner Lehne (A6-0040/2009)

Raport Euroopa väikeettevõtlusalgatuse „Small Business Act” kohta [2008/2237(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Edit Herczog (A6-0074/2009)

Komisjoni avaldus: Töötajate osalus Euroopa põhikirjaga äriühingutes

Klaus-Heiner Lehne tutvustas raporteid.

Edit Herczog tutvustas raportit.

Ján Figeľ (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Gunnar Hökmark (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Harald Ettl (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Donata Gottardi (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Harald Ettl (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Anja Weisgerber (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Othmar Karas (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Nicole Fontaine fraktsiooni PPE-DE nimel, Ieke van den Burg fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roberto Fiore (fraktsioonilise kuuluvuseta), Georgios Papastamkos ja Manuel Medina Ortega.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Jorgo Chatzimarkakis, Eoin Ryan, Georgios Toussas, Jim Allister, Kurt Lechner, Juan Fraile Cantón, Patrizia Toia, Ewa Tomaszewska, Vladimír Remek, Tadeusz Zwiefka, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Pilar del Castillo Vera, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giles Chichester, Joel Hasse Ferreira, Dragoş Florin David, Zsolt László Becsey, Jacques Toubon ja Martí Grau i Segú (IMCO komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Richard Corbett ja Ieke van den Burg.

Sõna võtsid Ján Figeľ, Klaus-Heiner Lehne ja Edit Herczog.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel esitatavate resolutsioonide ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.03.2009 protokolli punkt 8.13, 10.03.2009 protokolli punkt 8.5, 10.03.2009 protokolli punkt 8.19 ja 12.03.2009 protokolli punkt 7.7.

Viimane päevakajastamine: 27. aprill 2009Õigusalane teave