Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0286(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0046/2009

Ingivna texter :

A6-0046/2009

Debatter :

PV 10/03/2009 - 6
CRE 10/03/2009 - 6

Omröstningar :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0093

Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (omarbetning) ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) [KOM(2007)0844 - C6-0002/2008 - 2007/0286(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Holger Krahmer (A6-0046/2009)

Holger Krahmer redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Stavros Dimas (ledamot av kommissionen).

Talare: Marcello Vernola för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Talare: Guido Sacconi för PSE-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Christa Klaß, Åsa Westlund, Fiona Hall, Urszula Krupa, Caroline Jackson, Dorette Corbey, Avril Doyle, Glenis Willmott, Mairead McGuinness, Jutta Haug, Eija-Riitta Korhola och Anders Wijkman.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Zuzana Roithová och Robert Sturdy.

Talare: Stavros Dimas och Holger Krahmer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 10.03.2009.

Senaste uppdatering: 30 mars 2009Rättsligt meddelande