Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2008/0147(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0066/2009

Forhandlinger :

PV 10/03/2009 - 13
PV 10/03/2009 - 15
CRE 10/03/2009 - 13
CRE 10/03/2009 - 15

Afstemninger :

PV 11/03/2009 - 5.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0113

Protokol
Tirsdag den 10. marts 2009 - StrasbourgEndelig udgave

15. Afgifter på tunge godskøretøjer ***I - Miljøvenlig transport (fortsat forhandling)
CRE

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [KOM(2008)0436 - C6-0276/2008 - 2008/0147(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A6-0066/2009)

Betænkning: En mere miljøvenlig transport og internalisering af eksterne omkostninger [2008/2240(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Georg Jarzembowski (A6-0055/2009)

Talere: Silvia-Adriana Ţicău for PSE-Gruppen, og Dirk Sterckx for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

Talere: Roberts Zīle for UEN-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Erik Meijer for GUE/NGL-Gruppen, Johannes Blokland for IND/DEM-Gruppen, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Seán Ó Neachtain, Sepp Kusstatscher, Ulrich Stockmann, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wiesław Stefan Kuc, Michael Cramer, Luís Queiró, Inés Ayala Sender, Fiona Hall, Philip Bradbourn, Jörg Leichtfried, Bilyana Ilieva Raeva, Marian-Jean Marinescu, Robert Evans, Christine De Veyrac, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual og Emanuel Jardim Fernandes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Seeber, Gilles Savary, Alexandru Nazare og Jörg Leichtfried.

Talere: Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen), Saïd El Khadraoui og Georg Jarzembowski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.13 i protokollen af 11.03.2009 og punkt 5.19 i protokollen af 11.03.2009.

(Mødet udsat kl. 18.10 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.30)

Seneste opdatering: 5. maj 2009Juridisk meddelelse