Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2548(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B6-0134/2009

Arutelud :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Hääletused :

PV 11/03/2009 - 5.21
CRE 11/03/2009 - 5.21
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0121

Protokoll
Kolmapäev, 11. märts 2009 - StrasbourgLõplik väljaanne

3. Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (19.-20. märts 2009) – Euroopa majanduse taastamiskava – Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * – Ühtekuuluvuspoliitika: investeerimine reaalmajandusse (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine (19.-20. märts 2009)

Raport Euroopa majanduse taastamiskava kohta [2008/2334(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta [KOM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Raport ühtekuuluvuspoliitika ja reaalmajandusse investeerimise kohta [2009/2009(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Elisa Ferreira, Jan Andersson ja Evgeni Kirilov tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Salvador Garriga Polledo (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Morin (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Jana Bobošíková (fraktsioonilise kuuluvuseta), Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski ja Csaba Őry.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser ja Libor Rouček.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz ja Klaus-Heiner Lehne (Martin Schulzi sõnavõtu kohta).

Sõna võtsid Alexandr Vondra, Günter Verheugen (komisjoni asepresident), Elisa Ferreira, Jan Andersson ja Evgeni Kirilov.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach ja Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel: Panus Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel: Panus Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (B6-0108/2009),

- Joseph Daul ja Klaus-Heiner Lehne fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz, Edit Herczog ja Udo Bullmann fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson ja Jules Maaten fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel: Panus Euroopa Ülemkogu 2009. aasta kevadisele kohtumisele seoses Lissaboni strateegiaga (B6-0109/2009),

- Jan Andersson EMPL komisjoni nimel: Liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste (2008–2010) rakendamine (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký ENVI komisjoni nimel: ELi strateegia ulatusliku kliimakokkuleppe saavutamiseks Kopenhaagenis ja piisavate vahendite eraldamine kliimamuutuse poliitika rahastamiseks (B6-0134/2009).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.3.2009 protokolli punkt 5.20, 11.3.2009 protokolli punkt 5.21, 11.3.2009 protokolli punkt 5.22, 11.3.2009 protokolli punkt 5.15 ja 11.3.2009 protokolli punkt 5.24.

(Istung katkestati enne hääletust kell 12.05 ja jätkus kell 12.10.)

Viimane päevakajastamine: 1. aprill 2009Õigusalane teave