Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2548(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

B6-0134/2009

Viták :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Szavazatok :

PV 11/03/2009 - 5.21
CRE 11/03/2009 - 5.21
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0121

Jegyzőkönyv
2009. március 11., szerda - StrasbourgVégleges kiadás

3. Az Európai Tanács előkészítése (2009. március 19-20) - Európai gazdaságélénkítési terv - A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatás * - Kohéziós politika: beruházás a reálgazdaságba (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács előkészítése (2009. március 19-20)

Jelentés az európai gazdaságélénkítési tervről [2008/2334(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Jelentés a Tanács határozatára irányuló javaslatról, amelynek tárgya a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatása [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Jelentés a kohéziós politikáról: beruházás a reálgazdaságba [2009/2009(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (a Tanács soros elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Elisa Ferreira, Jan Andersson és Evgeni Kirilov előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Salvador Garriga Polledo (a BUDG bizottság véleményének előadója), Elisabeth Morin (az EMPL bizottság véleményének előadója), Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jana Bobošíková, független, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski és Csaba Őry.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser és Libor Rouček.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz és Klaus-Heiner Lehne, az utóbbi Martin Schulz felszólalásáról.

Felszólal: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (a Bizottság alelnöke), Elisa Ferreira, Jan Andersson és Evgeni Kirilov.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach és Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a 2009. évi tavaszi Európai Tanácshoz való hozzájárulásról a Lisszaboni Stratégia kapcsán (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov és Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a 2009. évi tavaszi Európai Tanácshoz való hozzájárulásról a Lisszaboni Stratégia kapcsán (B6-0108/2009),

- Joseph Daul és Klaus-Heiner Lehne, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, Edit Herczog és Udo Bullmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Graham Watson és Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a 2009. évi tavaszi Európai Tanácshoz való hozzájárulásról a Lisszaboni Stratégia kapcsán (B6-0109/2009),

- Jan Andersson, az EMPL bizottság nevében, a tagállamok 2008 és 2010 közötti foglalkoztatáspolitikájára vonatkozó iránymutatások végrehajtásáról (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký, az ENVI bizottság nevében, a Koppenhágában megkötendő átfogó éghajlat-változási megállapodásra irányuló európai uniós stratégiáról és éghajlat-változási politika megfelelő finanszírozásáról (B6-0134/2009).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2009.03.11-i jegyzőkönyv 4.20. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 4.21. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 4.22. pont , 2009.03.11-i jegyzőkönyv 4.15. pont és 2009.03.11-i jegyzőkönyv 4.24. pont.

(Az ülést 12.05 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.10 órakor folytatják.)

Utolsó frissítés: 2009. március 30.Jogi nyilatkozat