Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B6-0108/2009

Debatai :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Balsavimas :

PV 11/03/2009 - 5.20
CRE 11/03/2009 - 5.20

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2009 m. kovo 11 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

3. Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19-20 d.) - Europos ekonomikos atkūrimo planas - Valstybių narių užimtumo politikos gairės * - Sanglaudos politika. Investicijos į tikrąją ekonomiką (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasiruošimas Europos Vadovų Tarybai (2009 m. kovo 19-20 d.)

Pranešimas dėl Europos ekonomikos atkūrimo plano [2008/2334(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A6-0063/2009)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių [COM(2008)0869 - C6-0050/2009 - 2008/0252(CNS)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Andersson (A6-0052/2009)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos. Investicijos į tikrąją ekonomiką [2009/2009(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Evgeni Kirilov (A6-0075/2009)

Alexandr Vondra (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Elisa Ferreira, Jan Andersson et Evgeni Kirilov pristatė pranešimus.

Kalbėjo: Salvador Garriga Polledo (BUDG komiteto nuomonės referentas), Elisabeth Morin (EMPL komiteto nuomonės referentas), Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage IND/DEM frakcijos vardu, Jana Bobošíková , nepriklausoma Parlamento narė, Klaus-Heiner Lehne, Poul Nyrup Rasmussen, Jules Maaten, Mirosław Mariusz Piotrowski, Claude Turmes, Sahra Wagenknecht, Nils Lundgren, Bruno Gollnisch, Lambert van Nistelrooij, Edit Herczog, Ona Juknevičienė, Guntars Krasts, Elisabeth Schroedter, Ilda Figueiredo, Johannes Blokland, Sergej Kozlík, Gunnar Hökmark, Guido Sacconi, Sophia in 't Veld, Dariusz Maciej Grabowski ir Csaba Őry.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rolf Berend, Enrique Barón Crespo, Chris Davies, Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Brian Simpson, Péter Olajos, Gianni Pittella, Avril Doyle, Harlem Désir, Cornelis Visser ir Libor Rouček.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rumiana Jeleva, Atanas Paparizov, Danutė Budreikaitė, Mieczysław Edmund Janowski, Emmanouil Angelakas, Csaba Sándor Tabajdi, Martin Schulz ir Klaus-Heiner Lehne pastarasis kalbėjo dėl Martin Schulz pareiškimo.

Kalbėjo: Alexandr Vondra, Günter Verheugen (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Elisa Ferreira, Jan Andersson ir Evgeni Kirilov.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Rebecca Harms, Gisela Kallenbach ir Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0107/2009),

- Francis Wurtz, Ilda Figueiredo, Helmuth Markov ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0108/2009),

- Joseph Daul ir Klaus-Heiner Lehne PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz, Edit Herczog ir Udo Bullmann PSE frakcijos vardu, Graham Watson ir Jules Maaten ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini, Guntars Krasts ir Adam Bielan UEN frakcijos vardu, dėl 2009 m. pavasarį vyksiančiam Europos Vadovų Tarybos susitikimui perduodamos nuomonės apie Lisabonos strategiją (B6-0109/2009),

- Jan Andersson, EMPL komiteto vardu, dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių įgyvendinimo 2008–2010 m. (B6-0133/2009),

- Miroslav Ouzký, ENVI komiteto vardu, dėl ES strategijos ruošiantis išsamiam klimato kaitos susitarimui Kopenhagoje ir tinkamo kovos su klimato kaita politikos finansavimo (B6-0134/2009).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.20 protokolo 11.03.2009, punktas 5.21 protokolo 11.03.2009, punktas 5.22 protokolo 11.03.2009, punktas 5.15 protokolo 11.03.2009 ir punktas 5.24 protokolo 11.03.2009.

(Posėdis sustabdytas 12.05 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.10 val.)

Atnaujinta: 2009 m. kovo 30 d.Teisinis pranešimas