Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0108/2009

Συζήτηση :

PV 11/03/2009 - 3
CRE 11/03/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2009 - 5.20
CRE 11/03/2009 - 5.20

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.20. Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0107/2009, B6-0108/2009 και B6-0109/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0107/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0108/2009

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0109/2009

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0120)

Παρεμβάσεις:

Η Pervenche Berès, η οποία ζητεί να τεθεί σε ψηφοφορία η παράγραφος 47 (Η Πρόεδρος επισημαίνει ότι έχει καταπέσει).

Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου