Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0012/2009 (B6-0012/2009)

Συζήτηση :

PV 12/03/2009 - 6
CRE 12/03/2009 - 6

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6. Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0012/2009) που κατέθεσαν οι Marco Cappato, Marco Pannella και Janusz Onyszkiewicz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, et Monica Frassoni και Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Πενήντα χρόνια από την θιβετιανή εξέγερση και ο διάλογος μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (B6-0012/2009)

Οι Marco Cappato και Eva Lichtenberger αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Glyn Ford, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Thomas Mann, Roberta Angelilli, Georg Jarzembowski, Marcin Libicki και Cornelis Visser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Victor Boştinaru, Janusz Onyszkiewicz, Laima Liucija Andrikienė και Tunne Kelam.

Παρεμβαίνει η Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Monica Frassoni, Hélène Flautre, Eva Lichtenberger, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda, Mikel Irujo Amezaga και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ, την 50ή επέτειο της θιβετιανής εξέγερσης και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα (B6-0135/2009),

- Charles Tannock, Thomas Mann και Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την 50ή επέτειο της εξέγερσης του Θιβέτ και τον διάλογο μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (B6-0136/2009),

- Mieczysław Edmund Janowski και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την 50ή επέτειο της εξέγερσης του Θιβέτ και τον διάλογο μεταξύ του Δαλάι Λάμα και της κινεζικής κυβέρνησης (B6-0137/2009),

- Marco Cappato, Marco Pannella, Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten, Μάριος Ματσάκης και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την εξέγερση στο Θιβέτ και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και των απεσταλμένων της Αυτού Αγιότητας του Δαλάι Λάμα (B6-0138/2009),

- Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την κατάσταση στο Θιβέτ (B6-0139/2009).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)

Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου