Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0042/2009 (B6-0212/2009)

Συζήτηση :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

14. Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ/CARIFORUM *** - Ενδιάμεση οικονομική συμφωνία ΕΚ/Ακτής Ελεφαντοστού *** - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης Cariforum/EK - Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - Ακτής του Ελεφαντοστού - Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης EK-Γκάνας - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - χωρών του Ειρηνικού - Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΚ - κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης κρατών της ανατολικής και νότιας Αφρικής - ΕΚ - Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - κρατών εταίρων της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής - Ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΚ - Κεντρικής Αφρικής (συζήτηση)
CRE

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών CARIFORUM, αφετέρου [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: David Martin (A6-0117/2009)

Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη ενδιάμεσης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ακτής Ελεφαντοστού, αφετέρου [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών του Cariforum (Φόρουμ των κρατών ΑΚΕ της Καραϊβικής), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009)που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή:Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των χωρών του Cariforum (Φόρουμ των κρατών ΑΚΕ της Καραϊβικής), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Erika Mann, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ακτής του Ελεφαντοστού (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Erika Mann, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Ακτής του Ελεφαντοστού (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Ενδιάμεση συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Γκάνας αφετέρου (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Ενδιάμεση συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Γκάνας αφετέρου (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Glyn Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των χωρών του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Glyn Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των χωρών του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Daniel Caspary εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Ενδιάμεση συμφωνία για τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της ανατολικής και νότιας Αφρικής αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Daniel Caspary εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Ενδιάμεση συμφωνία για τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της ανατολικής και νότιας Αφρικής αφενός και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφετέρου (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009) που κατέθεσε ο Helmuth Markov, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών εταίρων της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, αφετέρου (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009) που κατέθεσε Helmuth Markov, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Συμφωνία σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών εταίρων της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, αφετέρου (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Kader Arif, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αφρικής, αφετέρου (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009) που κατέθεσαν οι Helmuth Markov και Kader Arif, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αφρικής, αφετέρου (B6-0216/2009)

Οι David Martin και Erika Mann παρουσιάζουν τις συστάσεις τους.

Οι Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary και Kader Arif αναπτύσσουν τις προφορικές ερωτήσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Ο Glyn Ford (συντάκτης) αναπτύσσει την προφορική του ερώτηση.

Οι Jan Kohout (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Catherine Ashton (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Marek SIWIEC
Αντιπρόεδρος

ο Robert Sturdy αναπτύσσει την προφορική του ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jürgen Schröder (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Madeleine Jouye de Grandmaison, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy και Γεώργιος Παπαστάμκος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin και Daniel Caspary.

Παρεμβαίνουν οι Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin και Erika Mann

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- David Martin, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Γκάνας, αφετέρου (B6-0142/2009)

- Glyn Ford, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφετέρου (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με μια ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών της Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιότερης Αφρικής (SADC) που συμμετέχουν στην ΣΟΕΣ, αφετέρου (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με τη συμφωνία για τη θέσπιση πλαισίου για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών εταίρων της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, αφετέρου (B6-0146/2009)

- Kader Arif, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία ενόψει μιας Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αφρικής, αφετέρου (B6-0147/2009)

- Erika Mann, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την Ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ακτής του Ελεφαντοστού, αφετέρου (B6-0148/2009)

- David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου (B6-0151/2009)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 3.17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.18 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009, σημείο 3.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009 και σημείο 3.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.03.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου