Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/2543(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B6-0143/2009

Debaty :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Głosowanie :

PV 25/03/2009 - 3.12
CRE 25/03/2009 - 3.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0178

Protokół
Poniedziałek, 23 marca 2009 r. - StrasburgWersja ostateczna

14. Umowa o partnerstwie gospodarczym WE-CARIFORUM *** - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Wybrzeże Kości Słoniowej *** - Umowa o partnerstwie Cariforum-WE - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE*Wybrzeże Kości Słoniowej - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE - Ghana - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Oceanu Spokojnego - Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym WE/kraje Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE/państwa Afryki Wschodniej i Południowej - Umowa o partnerstwie gospodarczym WE / państwa Wspólnoty Afryki Wschodniej - Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym WE/Afryka Środkowa (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A6-0117/2009)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009), które skierowali do Rady Helmuth Markov i David Martin w imieniu komisji INTA: Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i David Martin w imieniu komisji INTA:Umowa o partnerstwie gospodarczym między państwami Cariforum a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009), które skierowali do Rady Helmuth Markov i Erika Mann w imieniu komisji INTA: Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i Erika Mann w imieniu komisji INTA: Wstępna umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Wybrzeżem Kości Słoniowej (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009), które skierowali do Rady Helmuth Markov i Christofer Fjellner w imieniu komisji INTA: stosowanie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ghaną, z drugiej strony (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i Christofer Fjellner w imieniu komisji INTA: stosowanie Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ghaną, z drugiej strony (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009),które skierowali do Rady Helmuth Markov i Glyn Ford w imieniu komisji INTA: Przejściowa umowa o partnerstwie między państwami Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i Glyn Ford w imieniu komisji INTA: Przejściowa umowa o partnerstwie między państwami Pacyfiku z jednej strony a Wspólnotą Europejską z drugiej (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009), które skierowali do Rady Helmuth Markov i Robert Sturdy w imieniu komisji INTA: Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami należącymi do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) z drugiej (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i Robert Sturdy w imieniu komisji INTA: Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami należącymi do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) z drugiej (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009), które skierowali do Rady Helmuth Markov i Daniel Caspary w imieniu komisji INTA: umowa przejściowa ustanawiająca ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i Daniel Caspary w imieniu komisji INTA: umowa przejściowa ustanawiająca ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009), które skierowali do Rady Helmuth Markov w imieniu komisji INTA: Umowa ustanawiająca ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009) zadane przezHelmuth Markov, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Umowa ustanawiająca ramy dla umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009), które skierowali do Rady Helmuth Markov i Kader Arif w imieniu komisji INTA: stosowanie umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Afryką Środkową, z drugiej strony (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i Kader Arif w imieniu komisji INTA: w sprawie wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami Afryki Środkowej, z drugiej strony (B6-0216/2009)

David Martin i Erika Mann przedstawili sporządzone przez nich zalecenia.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary i Kader Arif rozwinęli skierowane przez nich pytania ustne.

PRZEWODNICTWO: Martine ROURE
Wiceprzewodnicząca

Glyn Ford (autorka) rozwinęła swoje pytanie ustne.

Jan Kohout (urzędujący przewodniczący Rady) i Catherine Ashton (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

Robert Sturdy rozwinął swoje pytania ustne.

Głos zabrali: Jürgen Schröder (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Liam Aylward w imieniu grupy UEN, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Madeleine Jouye de Grandmaison w imieniu grupy GUE/NGL, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy i Georgios Papastamkos.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin i Daniel Caspary.

Głos zabrali: Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin i Erika Mann

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 108 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- David Martin, w imieniu komisji INTA, w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner, w imieniu komisji INTA, w sprawie wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a Ghaną z drugiej strony (B6-0142/2009)

- Glyn Ford, w imieniu komisji INTA, w sprawie przejściowej umowy o partnerstwie pomiędzy państwami regionu Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską z drugiej strony (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy, w imieniu komisji INTA, w sprawie przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami SADC EPA z drugiej strony (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary, w imieniu komisji INTA, w sprawie umowy przejściowej ustanawiającej ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov, w imieniu komisji INTA, w sprawie umowy ustanawiającej ramy dla Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a państwami partnerskimi Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej z drugiej strony (B6-0146/2009)

- Kader Arif, w imieniu komisji INTA, w sprawie wstępnej Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami Afryki Środkowej, z drugiej strony (B6-0147/2009)

- Erika Mann, w imieniu komisji INTA, w sprawie przejściowej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a Wybrzeżem Kości Słoniowej z drugiej strony (B6-0148/2009)

- David Martin w imieniu grupy PSE, w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (B6-0151/2009)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3.17 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.18 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.9 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.10 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.11 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.12 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.13 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.14 protokołu z dnia 25.03.2009, pkt 3.15 protokołu z dnia 25.03.2009 i pkt 3.16 protokołu z dnia 25.03.2009.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2009Informacja prawna