Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2671(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0141/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.9
CRE 25/03/2009 - 3.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0175

Protokoll
Måndagen den 23 mars 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

14. Avtal om ekonomiskt partnerskap mellan EG och Cariforum-staterna *** - Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap EG/Elfenbenskusten *** - Partnerskapsavtal Cariforum - EG - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Elfenbenskusten - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Ghana - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap EG - Stillahavsområdet - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap EG - de avtalsslutande SADC-staterna - Interimsavtal om ekonomiskt partnerskap Stater i östra och södra Afrika - EG - Avtalet om ekonomiskt partnerskap EG - partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen - Avtal om ekonomiskt partnerskap EG - Centralafrika (debatt)
CRE

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [05211/2009 - C6-0054/2009 - 2008/0061(AVC)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A6-0117/2009)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Elfenbenskusten, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [05535/2009 - C6-0064/2009 - 2008/0136(AVC)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Erika Mann (A6-0144/2009)

- (O-0033/2009) från Helmuth Markov och David Martin, för utskottet INTA, till rådet: Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan (B6-0203/2009)

- (O-0034/2009) från Helmuth Markov och David Martin, för utskottet INTA, till kommissionen:Avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan (B6-0204/2009)

- (O-0047/2009) från Helmuth Markov och Erika Mann, för utskottet INTA, till rådet: Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan (B6-0217/2009)

- (O-0048/2009) från Helmuth Markov och Erika Mann, för utskottet INTA, till kommissionen: Inledande avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan (B6-0218/2009)

- (O-0035/2009) från Helmuth Markov och Christofer Fjellner, för utskottet INTA, till rådet: En språngbräda i form av ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Ghana (B6-0205/2009)

- (O-0036/2009) från Helmuth Markov och Christofer Fjellner, för utskottet INTA, till kommissionen: En språngbräda i form av ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och å andra sidan Ghana (B6-0206/2009)

- (O-0037/2009) från Helmuth Markov och Glyn Ford, för utskottet INTA, till rådet: Interimsavtalet om partnerskap mellan staterna i Stillahavsområdet och Europeiska gemenskapen (B6-0207/2009)

- (O-0038/2009) från Helmuth Markov och Glyn Ford, för utskottet INTA, till kommissionen: Interimsavtalet om partnerskap mellan staterna i Stillahavsområdet och Europeiska gemenskapen (B6-0208/2009)

- (O-0039/2009) från Helmuth Markov och Robert Sturdy, för utskottet INTA, till rådet: Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (B6-0209/2009)

- (O-0040/2009) från Helmuth Markov och Robert Sturdy, för utskottet INTA, till kommissionen: Interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (B6-0210/2009)

- (O-0041/2009) från Helmuth Markov och Daniel Caspary för utskottet INTA, till rådet: Interimsavtalet om upprättande av en ram för avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan (B6-0211/2009)

- (O-0042/2009) från Helmuth Markov och Daniel Caspary för utskottet INTA, till kommissionen: Interimsavtalet om upprättande av en ram för avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika å ena sidan och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan (B6-0212/2009)

- (O-0043/2009) från Helmuth Markov, för utskottet INTA, till rådet: Avtalet om fastställande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen, å andra sidan (B6-0213/2009)

- (O-0044/2009) från Helmuth Markov, för utskottet INTA, till kommissionen: Avtalet om fastställande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen, å andra sidan (B6-0214/2009)

- (O-0045/2009) från Helmuth Markov och Kader Arif, för utskottet INTA, till rådet: Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Centralafrika och Europeiska gemenskapen (B6-0215/2009)

- (O-0046/2009) från Helmuth Markov och Kader Arif, för utskottet INTA, till kommissionen: Det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralafrika, å andra sidan (B6-0216/2009)

David Martin och Erika Mann redogjorde för sina rekommendationer.

Helmuth Markov, Christofer Fjellner, Daniel Caspary och Kader Arif utvecklade sina muntliga frågor.

ORDFÖRANDESKAP: Martine ROURE
Vice talman

Glyn Ford (författare / frågeställare / från) utvecklade sin muntliga fråga.

Jan Kohout (rådets tjänstgörande ordförande) och Catherine Ashton (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna..

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Robert Sturdy utvecklade sin muntliga fråga.

Talare: Jürgen Schröder (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) (A6-0117/2009), Johan Van Hecke (föredragande av yttrande från utskottet DEVE) (A6-0114/2009), Alain Hutchinson för PSE-gruppen, Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, Liam Aylward för UEN-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Madeleine Jouye de Grandmaison för GUE/NGL-gruppen, Syed Kamall, Glenys Kinnock, Fiona Hall, Jean-Pierre Audy och Georgios Papastamkos.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Glenys Kinnock, Marie Anne Isler Béguin och Daniel Caspary.

Talare: Jan Kohout, Catherine Ashton, David Martin och Erika Mann

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- David Martin, för utskottet INTA, om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (B6-0141/2009)

- Christofer Fjellner, för utskottet INTA, om det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Ghana å andra sidan (B6-0142/2009)

- Glyn Ford, för utskottet INTA, om interimsavtalet om partnerskap mellan Stillahavsstaterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen, å andra sidan (B6-0143/2009)

- Robert Sturdy, för utskottet INTA, om ett interimsavtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande SADC-staterna, å andra sidan (B6-0144/2009)

- Daniel Caspary, för utskottet INTA, om interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan länderna i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (B6-0145/2009)

- Helmuth Markov, för utskottet INTA, om ramavtalet för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och partnerstaterna i Östafrikanska gemenskapen å andra sidan (B6-0146/2009)

- Kader Arif, för utskottet INTA, om det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Centralafrika å andra sidan (B6-0147/2009)

- Erika Mann, för utskottet INTA, om det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan (B6-0148/2009)

- David Martin för PSE-gruppen, om avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (B6-0151/2009)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 3.17 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.18 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.9 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.10 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.11 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.12 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.13 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.14 i protokollet av den 25.03.2009, punkt 3.15 i protokollet av den 25.03.2009 och punkt 3.16 i protokollet av den 25.03.2009.

Senaste uppdatering: 22 april 2009Rättsligt meddelande