Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0002(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0512/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0512/2008

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 16
CRE 24/03/2009 - 16

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0171

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

3.5. Νέα τρόφιμα (ενιαία διαδικασία) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX [ενιαία διαδικασία] [COM(2007)0872 - C6-0027/2008 - 2008/0002(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A6-0512/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0171)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0171)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου