Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2199(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0114/2009

Ingivna texter :

A6-0114/2009

Debatter :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14
PV 25/03/2009 - 7
CRE 25/03/2009 - 7

Omröstningar :

PV 26/03/2009 - 4.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0193

Protokoll
Onsdagen den 25 mars 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

7. De transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet (debatt)
CRE

Betänkande om de transatlantiska förbindelserna efter det amerikanska valet [2008/2199(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Francisco José Millán Mon (A6-0114/2009)

Francisco José Millán Mon redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Alexandr Vondra (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

Talare: Albert Deß (föredragande av yttrande från utskottet INTA), José Manuel García-Margallo y Marfil (föredragande av yttrande från utskottet ECON), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Adrian Severin för PSE-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Joost Lagendijk för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Elmar Brok och Erika Mann.

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

Talare: Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Rogalski, Zbigniew Zaleski, Libor Rouček, Ignasi Guardans Cambó, James Elles, Ana Maria Gomes, István Szent-Iványi, Călin Cătălin Chiriţă, Józef Pinior, Toomas Savi, Alojz Peterle, Helmut Kuhne, Janusz Onyszkiewicz, Tunne Kelam, Martí Grau i Segú, Luís Queiró, Dushana Zdravkova och Urszula Gacek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Geoffrey Van Orden, Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Nazare, Luis Yañez-Barnuevo García och Íñigo Méndez de Vigo.

Talare: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner och Francisco José Millán Mon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.7 i protokollet av den 26.3.2009.

Senaste uppdatering: 20 maj 2009Rättsligt meddelande