Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B6-0160/2009

Debatten :

PV 25/03/2009 - 8
CRE 25/03/2009 - 8

Stemmingen :

PV 26/03/2009 - 4.8
CRE 26/03/2009 - 4.8
PV 22/04/2009 - 6.36
CRE 22/04/2009 - 6.36

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 25 maart 2009 - StraatsburgDefinitieve uitgave

8. Tijdelijke handelsovereenkomst met Turkmenistan - Interimovereenkomst betreffende de handel met Turkmenistan * (debat)
CRE

Mondelinge vraag (O-0014/2009) van Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, aan de Raad: Interim-overeenkomst met Turkmenistan (B6-0017/2009)

Mondelinge vraag (O-0015/2009) van Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: Interim-overeenkomst met Turkmenistan (B6-0018/2009)

Mondelinge vraag (O-0024/2009) van Jan Marinus Wiersma en Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Daniel Caspary en Robert Sturdy, namens de PPE-DE-Fractie, Cristiana Muscardini en Eugenijus Maldeikis, namens de UEN-Fractie, aan de Raad: Interimovereenkomst betreffende de handel (ITA) tussen de EU en Turkmenistan (B6-0019/2009)

Mondelinge vraag (O-0025/2009) van Jan Marinus Wiersma en Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Daniel Caspary en Robert Sturdy, namens de PPE-DE-Fractie, Cristiana Muscardini en Eugenijus Maldeikis, namens de UEN-Fractie, aan de Commissie: Interimovereenkomst betreffende de handel (ITA) tussen de EU en Turkmenistan (B6-0020/2009)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad en de Commissie tot sluiting van een Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds en Turkmenistan anderzijds [05144/1999 - C5-0338/1999 - 1998/0304(CNS)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A6-0085/2006)

Jan Marinus Wiersma licht de mondelinge vragen toe.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Bogusław Rogalski en Robert Sturdy lichten de mondelinge vragen toe.

Daniel Caspary leidt het verslag in.

Alexandr Vondra (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de mondelinge vragen B6-0017/2009 en B6-0019/2009.

Benita Ferrero-Waldner (lid van de Commissie) beantwoordt de mondelinge vragen B6-0018/2009 en B6-0020/2009.

Het woord wordt gevoerd door Alexandru Nazare, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, David Martin, Søren Bo Søndergaard en Justas Vincas Paleckis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Charles Tannock, Alessandro Battilocchio, Marie Anne Isler Béguin, Christopher Beazley en David Martin.

Het woord wordt gevoerd door Alexandr Vondra en Benita Ferrero-Waldner.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Caspary en Robert Sturdy, namens de PPE-DE-Fractie, Jan Marinus Wiersma en Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Cristiana Muscardini, Eugenijus Maldeikis, Hanna Foltyn-Kubicka en Adam Bielan, namens de UEN-Fractie, Ona Juknevičienė, namens de ALDE-Fractie, over de interim-handelsovereenkomst met Turkmenistan (B6-0150/2009)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Caroline Lucas en Cem Özdemir, namens de Verts/ALE-Fractie, over de interim-handelsovereenkomst met Turkmenistan (B6-0160/2009)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.8 van de notulen van 26.3.2009 en punt 4.9 van de notulen van 26.3.2009.

Laatst bijgewerkt op: 20 mei 2009Juridische mededeling