Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 26 mars 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

4.8. Interimsavtal om handel mellan EU och Turkmenistan (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0150/2009/rev och B6-0160/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B6-0150/2009/rev

Talare: Daniel Caspary för PPE-DE-gruppen, som i enlighet med artikel 170.4 i arbetsordningen begärde att slutomröstningen om denna punkt och den följande punkten skulle skjutas upp, och Jan Marinus Wiersma för PSE-gruppen, som stödde denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

Talare: Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, som lade fram ett muntligt ändringsförslag (beaktades) till ändringsförslag 2 (ändringen förkastades).

Senaste uppdatering: 22 april 2009Rättsligt meddelande