Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2104(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0140/2009

Predkladané texty :

A6-0140/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 12
CRE 01/04/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.22
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0215

Zápisnica
Streda, 1. apríla 2009 - BruselFinálna verzia

12. Nová dohoda medzi EÚ a Ruskom (rozprava)
CRE

Správa: Návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade k novej dohode medzi Európskou úniou a Ruskom [2008/2104(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Janusz Onyszkiewicz (A6-0140/2009)

Janusz Onyszkiewicz uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Alexandr Vondra (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristina Gutiérrez-Cortines (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Josef Zieleniec za skupinu PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Adam Bielan za skupinu UEN, Marie Anne Isler Béguin za skupinu Verts/ALE, Vladimír Remek za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Jana Bobošíková nezávislá poslankyňa, Ria Oomen-Ruijten, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Inese Vaidere a Milan Horáček.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jiří Maštálka, Francisco José Millán Mon, Hannes Swoboda, Henrik Lax, Hanna Foltyn-Kubicka, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Andrzej Tomasz Zapałowski, György Schöpflin, Richard Howitt a Giulietto Chiesa.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Romana Jordan Cizelj, Monika Beňová, Andrzej Wielowieyski, Ewa Tomaszewska, Gerard Batten a Alexandru Nazare.

Vystúpili títo poslanci: Alexandr Vondra, Benita Ferrero-Waldner a Janusz Onyszkiewicz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.22 zápisnice zo dňa 02.04.2009.

Posledná úprava: 29. apríla 2009Právne oznámenie