Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B6-0173/2009

Forhandlinger :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Afstemninger :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 1. april 2009 - BruxellesEndelig udgave

13. Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Åbning af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international traktat om beskyttelse af Arktis

Alexandr Vondra (formand for Rådet) og Benita Ferrero-Waldner (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Anders Wijkman for PPE-DE-Gruppen tog ordet.

FORSÆDE: Luigi COCILOVO
næstformand

Talere: Véronique De Keyser for PSE-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Avril Doyle, Martí Grau i Segú og Laima Liucija Andrikienė.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle og Paul Rübig.

Talere: Alexandr Vondra og Benita Ferrero-Waldner.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 103, stk. 2):

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma og Hannes Swoboda for PSE-Gruppen om iværksættelsen af internationale forhandlinger med henblik på vedtagelse af en international aftale om beskyttelse af Arktis (B6-0163/2009)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam og Eija-Riitta Korhola for PPE-DE-Gruppen om den internationale traktat til beskyttelse af Arktis (B6-0172/2009)

- Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen om den internationale aftale om beskyttelse af Arktis (B6-0173/2009)

- Satu Hassi for Verts/ALE-Gruppen om den internationale aftale om beskyttelse af Arktis (B6-0174/2009)

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki og Anne Laperrouze for ALDE-Gruppen om den internationale traktat til beskyttelse af Arktis (B6-0175/2009)

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle og Ewa Tomaszewska for UEN-Gruppen om den internationale traktat til beskyttelse af Arktis (B6-0176/2009).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.23 i protokollen af 02.04.2009.

Seneste opdatering: 30. april 2009Juridisk meddelelse