Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0173/2009

Keskustelut :

PV 01/04/2009 - 13
CRE 01/04/2009 - 13

Äänestykset :

PV 02/04/2009 - 9.23
CRE 02/04/2009 - 9.23

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 1. huhtikuuta 2009 - BrysselLopullinen painos

13. Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittaminen

Alexandr Vondra (neuvoston puheenjohtaja) ja Benita Ferrero-Waldner (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Anders Wijkman käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Luigi COCILOVO

Puheenvuorot: Véronique De Keyser PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, Avril Doyle, Martí Grau i Segú ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Christian Rovsing, Charles Tannock, Johannes Lebech, Marie Anne Isler Béguin, Alojz Peterle ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Alexandr Vondra ja Benita Ferrero-Waldner.

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Véronique De Keyser, Jan Marinus Wiersma ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevan kansainvälisen sopimuksen tekemiseen tähtäävien neuvotteluiden aloittamisesta (B6-0163/2009)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, John Bowis, Tunne Kelam ja Eija-Riitta Korhola PPE-DE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0172/2009)

- Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0173/2009)

- Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0174/2009)

- Diana Wallis, Bilyana Ilieva Raeva, Kyösti Virrankoski, Anne E. Jensen, Johannes Lebech, Olle Schmidt, Anneli Jäätteenmäki ja Anne Laperrouze ALDE-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0175/2009)

- Liam Aylward, Adam Bielan, Roberts Zīle ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta arktisten alueiden suojelua koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta (B6-0176/2009).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.4.2009, kohta 9.23.

Päivitetty viimeksi: 30. huhtikuuta 2009Oikeudellinen huomautus