Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2007/0196(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A6-0238/2009

Viták :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.28
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2009. április 21., kedd - StrasbourgVégleges kiadás

17. A villamos energia belső piaca ***II - A nemzeti energiapiaci szabályozó hatóságok együttműködését elősegítő ügynökség ***II - A hálózathoz való hozzáférés feltételei a villamos energia országhatárokon keresztül történő szállításához ***II - A földgáz belső piaca ***II - A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételei ***II - A gumiabroncsok címkézése az üzemanyag-hatékonysággal összefüggésben ***I - Az épületek energiateljesítménye (átdolgozás) ***I (vita)
CRE

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács 2009. január 9-én elfogadott közös álláspontja a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [14539/2/2008 - C6-0024/2009 - 2007/0195(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Eluned Morgan (A6-0216/2009)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja az Energiaszabályozói Együttműködési Ügynökség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14541/1/2008 - C6-0020/2009 - 2007/0197(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Giles Chichester (A6-0235/2009)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti ás tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14546/2/2008 - C6-0022/2009 - 2007/0198(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Alejo Vidal-Quadras (A6-0213/2009)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel [14540/2/2008 - C6-0021/2009 - 2007/0196(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Antonio Mussa (A6-0238/2009)

Ajánlás második olvasatra, melynek tárgya a Tanács közös álláspontja a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel [14548/2/2008 - C6-0023/2009 - 2007/0199(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Atanas Paparizov (A6-0237/2009)

Jelentés a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0779 - C6-0411/2008 - 2008/0221(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A6-0218/2009)

Jelentés az épületek energiateljesítményéről (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0780 - C6-0413/2008 - 2008/0223(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0254/2009)

Eluned Morgan, Giles Chichester, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Mussa és Atanas Paparizov ismertetik a második olvasatra irányuló ajánlásokat.

Ivo Belet és Silvia-Adriana Ţicău előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Andris Piebalgs (a Bizottság tagja).

Felszólal: Rebecca Harms (az ENVI bizottság véleményének előadója), Gunnar Hökmark, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Edit Herczog, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Anne Laperrouze, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jim Allister, független, Herbert Reul, Norbert Glante, Leopold Józef Rutowicz, Jerzy Buzek, Hannes Swoboda, Inese Vaidere, Ján Hudacký, Reino Paasilinna és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Dragoş Florin David, Romana Jordan Cizelj, Czesław Adam Siekierski, Iliana Malinova Iotova, Paul Rübig és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal: Andris Piebalgs, Eluned Morgan, Giles Chichester, Antonio Mussa, Atanas Paparizov, Ivo Belet és Silvia-Adriana Ţicău.

A vitát berekesztik.

Szavazás: A6-0216/2009, A6-0235/2009, A6-0213/2009, A6-0238/2009, A6-0237/2009 és A6-0218/2009: 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.25. pont , 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.26. pont , 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.27. pont , 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.28. pont , 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.29. pont és 2009.4.22-i jegyzőkönyv 6.32. pont és A6-0254/2009: 2009.4.23-i jegyzőkönyv 8.4. pont

Utolsó frissítés: 2009. május 29.Jogi nyilatkozat