Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0187(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0138/2009

Внесени текстове :

A6-0138/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 18
CRE 21/04/2009 - 18

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.33
CRE 22/04/2009 - 6.33
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
вторник, 21 април 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

18. Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги [COM(2008)0580 - C6-0333/2008 - 2008/0187(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A6-0138/2009)

Adina-Ioana Vălean представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Syed Kamall (докладчик по становището на комисията IMCO), Manolis Mavrommatis (докладчик по становището на комисията CULT), Paul Rübig, от името на групата PPE-DE, и David Hammerstein, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Bogusław Liberadzki и Alojz Peterle.

Изказаха се: Viviane Reding и Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.33 от протокола от 22.4.2009.

Последно осъвременяване: 28 май 2009 г.Правна информация