Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0217(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0191/2009

Debates :

PV 22/04/2009 - 4
CRE 22/04/2009 - 4

Balsojumi :

PV 23/04/2009 - 8.5
CRE 23/04/2009 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0279

Protokols
Trešdiena, 2009. gada 22. aprīļa - StrasbūraGalīgā redakcija

4. Kredītvērtējuma aģentūras ***I – Prasības par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos ***I – Apdrošināšana un pārapdrošināšana - Maksātspēja II (pārstrādāta redakcija) ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītvērtējuma aģentūrām [COM(2008)0704 - C6-0397/2008 - 2008/0217(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jean-Paul Gauzès (A6-0191/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 77/91/EEK, 78/855/EEK un 82/891/EEK un Direktīvu 2005/56/EK attiecībā uz prasībām par ziņojumu iesniegšanu un dokumentāciju apvienošanās un sadalīšanas gadījumos [COM(2008)0576 - C6-0330/2008 - 2008/0182(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Renate Weber (A6-0247/2009).

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (pārstrādāta redakcija) [COM(2008)0119 - C6-0231/2007 - 2007/0143(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Skinner (A6-0413/2008).

Jean-Paul Gauzès, Renate Weber un Peter Skinner iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gay Mitchell (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs), Sharon Bowles (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā, Gianni Pittella PSE grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Alain Lipietz Verts/ALE grupas vārdā, Sahra Wagenknecht GUE/NGL grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, John Purvis, Pervenche Berès, Marielle De Sarnez, Ewa Tomaszewska un Mary Lou McDonald.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Nils Lundgren, Othmar Karas, Robert Goebbels, Andrea Losco, Adamos Adamou, Johannes Blokland, Werner Langen, Ieke van den Burg, Olle Schmidt, Bernard Wojciechowski, Margaritis Schinas, Manuel Medina Ortega, Margarita Starkevičiūtė, Sirpa Pietikäinen, Antolín Sánchez Presedo, Daniel Dăianu un Klaus-Heiner Lehne.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jean-Pierre Audy, Kurt Joachim Lauk un Pervenche Berès.

Uzstājās Charlie McCreevy, Jean-Paul Gauzès, Renate Weber un Peter Skinner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: A6-0191/2009 – 2009. gada 23. aprīļa protokola 8.5. punkts, A6-0247/2009 un A6-0413/2009 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.34. punkts un 2009. gada 22. aprīļa protokola 6.35. punkts.

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 28. maijaJuridisks paziņojums