Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2233(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0252/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0252/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 26
CRE 21/04/2009 - 26

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.22

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

6.22. Aποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αποτελεσματική εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη [2008/2233(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Neena Gill (A6-0252/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA-PROV(2009)0238)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου