Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0210/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0276

Protokoll
Onsdagen den 22 april 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

12. Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (omarbetning) ***II - Villkor för rätten att yrkesmässigt bedriva vägtransporter ***II - Tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (omarbetning) [11786/1/2008 - C6-0016/2009 - 2007/0097(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A6-0215/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG [11783/1/2008 - C6-0015/2009 - 2007/0098(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0210/2009)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning) [11788/1/2008 - C6-0014/2009 - 2007/0099(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A6-0211/2009)

Mathieu Grosch och Silvia-Adriana Ţicău redogjorde för andrabehandlingsrekommendationerna.

Talare: Pavel Svoboda (rådets tjänstgörande ordförande) och Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Brian Simpson för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Corien Wortmann-Kool, Gilles Savary, Dirk Sterckx, Michael Henry Nattrass, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui och Ari Vatanen.

Talare: Pavel Svoboda.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Antonio Tajani, Dirk Sterckx, vilken kommenterade det sätt på vilket debatten avlöpte, Mathieu Grosch och Silvia-Adriana Ţicău.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 23.4.2009, punkt 8.2 i protokollet av den 23.4.2009 och punkt 8.3 i protokollet av den 23.4.2009.

Senaste uppdatering: 28 maj 2009Rättsligt meddelande