Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2558(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0188/2009

Debatter :

PV 23/04/2009 - 13
CRE 23/04/2009 - 13

Omröstningar :

PV 24/04/2009 - 7.22

Antagna texter :

P6_TA(2009)0330

Protokoll
Torsdagen den 23 april 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

13. Slutsatser från G20-mötet (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Slutsatser från G20-mötet

Petr Nečas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Pervenche Berès kommenterade det sätt på vilket debatten avlöpte.

Olli Rehn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Poul Nyrup Rasmussen för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Roberts Zīle för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jana Bobošíková, grupplös, Othmar Karas, Elisa Ferreira, Rebecca Harms, Hans-Peter Martin, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès och Antolín Sánchez Presedo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Danutė Budreikaitė och Bart Staes.

Talare: Petr Nečas och Olli Rehn.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Cristiana Muscardini, Guntars Krasts och Roberta Angelilli för UEN-gruppen, om G20-mötet som hölls den 2 april 2009 (B6-0185/2009),

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni och Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, om G20-mötet i London den 2 april 2009 (B6-0186/2009),

- Gunnar Hökmark för PPE-DE-gruppen, om resultatet av G20-mötet i London den 2 april 2009 (B6-0187/2009),

- Graham Watson, Wolf Klinz och Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, om G20-toppmötet i London den 2 april 2009 (B6-0188/2009),

- Martin Schulz, Harlem Désir, Robert Goebbels, Pervenche Berès och Elisa Ferreira för PSE-gruppen, om slutsatserna från G20-toppmötet (B6-0189/2009),

- Francis Wurtz och Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen, om slutsatserna från G20-toppmötet (B6-0190/2009).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.22 i protokollet av den 24.4.2009.

Senaste uppdatering: 28 maj 2009Rättsligt meddelande