Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0228(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0189/2009

Разисквания :

PV 23/04/2009 - 22
CRE 23/04/2009 - 22

Гласувания :

PV 24/04/2009 - 7.18
CRE 24/04/2009 - 7.18
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0326

Протокол
четвъртък, 23 април 2009 г. - СтрасбургОкончателна версия

22. Данъчно облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания * - Обща система на ДДС по отношение на избягването на данъчно облагане при внос и други презгранични сделки * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2003/48/EО относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на избягването на данъчно облагане при внос и други трансгранични сделки [COM(2008)0805 - C6-0039/2009 - 2008/0228(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Cornelis Visser (A6-0189/2009)

Benoît Hamon и Cornelis Visser представиха докладите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказа се László Kovács (член на Комисията).

Изказаха се: Eva-Riitta Siitonen (докладчик по становището на комисията JURI), Astrid Lulling, от името на групата PPE-DE, Кристиан Вигенин, от името на групата PSE, Биляна Илиева Раева, от името на групата ALDE, Nils Lundgren, от името на групата IND/DEM, Ieke van den Burg, László Kovács, Benoît Hamon и Astrid Lulling за лично изявление след изказването на Benoît Hamon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.17 от протокола от 24.4.2009 и точка 7.18 от протокола от 24.4.2009.

Последно осъвременяване: 15 май 2009 г.Правна информация