Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0053/2009

Rozpravy :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0321

Zápisnica
Piatok, 24. apríla 2009 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Cezhraničné platby v Spoločenstve ***I - Vykonávanie činností inštitúcií elektronického peňažníctva ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve [COM(2008)0640 - C6-0352/2008 - 2008/0194(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa Margarita Starkevičiūtė (A6-0053/2009)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES [COM(2008)0627 - C6-0350/2008 - 2008/0190(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca John Purvis (A6-0056/2009)

Margarita Starkevičiūtė a John Purvis uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Aloyzas Sakalas (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), José Manuel García-Margallo y Marfil za skupinu PPE-DE, Pervenche Berès za skupinu PSE, Mariela Velichkova Baeva za skupinu ALDE, Antonio Tajani, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Margarita Starkevičiūtė a John Purvis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 24.4.2009 a bod 7.14 zápisnice zo dňa 24.4.2009.

Posledná úprava: 15. mája 2009Právne oznámenie