Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2579(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B6-0197/2009

Debatter :

PV 24/04/2009 - 5.1
CRE 24/04/2009 - 5.1

Omröstningar :

PV 24/04/2009 - 7.1

Antagna texter :

P6_TA(2009)0309

Protokoll
Fredagen den 24 april 2009 - StrasbourgSlutlig utgåva

7.1. Kvinnors rättigheter i Afghanistan (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0197/2009, B6-0198/2009, B6-0199/2009, B6-0200/2009, B6-0241/2009 och B6-0252/2009

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0197/2009

(ersätter B6-0197/2009, B6-0198/2009, B6-0199/2009, B6-0200/2009, B6-0241/2009 och B6-0252/2009):

inlämnat av följande ledamöter:

Nicole Fontaine, Esther De Lange, Charles Tannock, Laima Liucija Andrikienė och Bernd Posselt för PPE-DE-gruppen,
Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen,
Marco Cappato, Marios Matsakis, Toomas Savi och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,
Adam Bielan, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen,
Raül Romeva i Rueda och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen,
André Brie, Vittorio Agnoletto och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2009)0309)

Inlägg:

Talmannen meddelade att även Lissy Gröner hade undertecknat det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0197/2009.

Senaste uppdatering: 14 maj 2009Rättsligt meddelande