Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2580(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0255/2009

Συζήτηση :

PV 24/04/2009 - 5.2
CRE 24/04/2009 - 5.2

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0310

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.2. Υποστήριξη του Ειδικού Δικαστηρίου για τη Σιέρρα Λεόνε (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0242/2009, B6-0243/2009, B6-0244/2009, B6-0245/2009, B6-0253/2009 και B6-0255/2009

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0242/2009

(αντικαθιστά τις B6-0242/2009, B6-0243/2009, B6-0244/2009, B6-0245/2009, B6-0253/2009 και B6-0255/2009):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Nirj Deva, Maria Martens, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Tunne Kelam, Struan Stevenson, Bernd Posselt και Filip Kaczmarek, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes και Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Marco Cappato και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Adam Bielan, Eoin Ryan και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Mikel Irujo Amezaga και Marie Anne Isler Béguin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0310)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου