Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0215(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0244/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0244/2009

Συζήτηση :

PV 23/04/2009 - 22
CRE 23/04/2009 - 22

Ψηφοφορία :

PV 24/04/2009 - 7.17
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0325

Συνοπτικά πρακτικά
Παρασκευή 24 Απριλίου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

7.17. Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις [COM(2008)0727 - C6-0464/2008 - 2008/0215(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Benoît Hamon (A6-0244/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0325)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται P6_TA(2009)0325)

Τελευταία ενημέρωση: 28 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου