Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0192(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0258/2009

Rozpravy :

PV 04/05/2009 - 16
CRE 04/05/2009 - 16

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.5
CRE 06/05/2009 - 6.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0364

Zápisnica
Pondelok, 4. mája 2009 - ŠtrasburgFinálna verzia

16. Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť ***I - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok ***I (rozprava)
CRE

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS [KOM(2008)0636 - C6-0341/2008 - 2008/0192(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Astrid Lulling (A6-0258/2009)

Správa: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok [KOM(2008)0637 - C6-0340/2008 - 2008/0193(COD)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Edite Estrela (A6-0267/2009)

Astrid Lulling a Edite Estrela uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joel Hasse Ferreira (náhradník spravodajcu výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Luigi Cocilovo (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Maria Petre za skupinu PPE-DE, Lissy Gröner za skupinu PSE, Claire Gibault za skupinu ALDE, Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Edit Bauer, Anne Van Lancker, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Gabriela Creţu, Ria Oomen-Ruijten a Marusya Ivanova Lyubcheva.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Christa Klaß, Ljudmila Novak, Ilda Figueiredo, Zita Pleštinská a Siiri Oviir.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Astrid Lulling a Edite Estrela.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 6.5.2009 a bod 6.6 zápisnice zo dňa 6.5.2009.

Posledná úprava: 19. mája 2009Právne oznámenie