Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0118/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0118/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 21
CRE 04/05/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0342

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

21. Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας [COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0118/2009)

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Frieda Brepoels (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Véronique Mathieu (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Toine Manders, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Jan Cremers.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Šťastný, Carl Schlyter, Christian Rovsing, Caroline Lucas, Avril Doyle και Μάριος Ματσάκης.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας και Diana Wallis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου