Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0240/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0240/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 22
CRE 04/05/2009 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.10
CRE 05/05/2009 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0343

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

22. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς [COM(2008)0543 - C6-0391/2008 - 2008/0211(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0240/2009)

Ο Neil Parish παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μάριος Ματσάκης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Esko Seppänen (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE) και Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Roselyne Lefrançois, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jorgo Chatzimarkakis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Françoise Grossetête και Luis Manuel Capoulas Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zuzana Roithová και Caroline Lucas.

Παρεμβαίνουν οι Σταύρος Δήμας και Neil Parish.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου