Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0055(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0080/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0080/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 23
CRE 04/05/2009 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0344

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

23. Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις [COM(2008)0134 - C6-0142/2008 - 2008/0055(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual (A6-0080/2009)

Ο Luis de Grandes Pascual παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μάριος Ματσάκης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Eva Lichtenberger (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marusya Ivanova Lyubcheva, Antonio Tajani και Luis de Grandes Pascual.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2009.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου