Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0247(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A6-0272/2009

Debates :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Balsojumi :

PV 06/05/2009 - 6.2
CRE 06/05/2009 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0361

Protokols
Otrdiena, 2009. gada 5. maija - StrasbūraGalīgā redakcija

3. Elektronisko sakaru tīkli un pakalpojumi, privātās dzīves un patērētāju tiesību aizsardzība ***II - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi ***II - Eiropas Telekomunikāciju regulatoru organizācija ***II - Frekvenču joslas, kas rezervējamas mobilajiem sakariem ***I (debates)
CRE

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā [16497/1/2008 - C6-0068/2009 - 2007/0248(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Malcolm Harbour (A6-0257/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu [16496/1/2008 - C6-0066/2009 - 2007/0247(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Catherine Trautmann (A6-0272/2009).

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido Eiropas Telekomunikāciju regulatoru grupu (ETRG) [16498/1/2008 - C6-0067/2009 - 2007/0249(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Pilar del Castillo Vera (A6-0271/2009).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 87/372/EEK par frekvenču joslām, kas rezervējamas publisku Viseiropas sauszemes šūnu mobilo ciparsignālu sakaru saskaņotai ieviešanai Kopienā [COM(2008)0762 - C6-0452/2008 - 2008/0214(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Francisca Pleguezuelos Aguilar (A6-0276/2009).

Malcolm Harbour, Catherine Trautmann un Pilar del Castillo Vera iepazīstināja ar ieteikumiem otrajam lasījumam.

Francisca Pleguezuelos Aguilar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas locekle).

Uzstājās Angelika Niebler PPE-DE grupas vārdā, Erika Mann PSE grupas vārdā, Cristian Silviu Buşoi ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Bernadette Vergnaud, Alexander Alvaro, David Hammerstein, Mary Lou McDonald, Hanne Dahl, Luca Romagnoli, Gunnar Hökmark, Reino Paasilinna, Fiona Hall, Godfrey Bloom, Paul Rübig, Evelyne Gebhardt, Anne Laperrouze, Bernard Wojciechowski, Giles Chichester, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld, Erna Hennicot-Schoepges un Edit Herczog.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, Charlotte Cederschiöld, Jacques Toubon, Syed Kamall un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Helga Trüpel.

Uzstājās Viviane Reding, Malcolm Harbour, Catherine Trautmann, Pilar del Castillo Vera un Francisca Pleguezuelos Aguilar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2009. gada 6. maija protokola 6.1. punkts, 2009. gada 6. maija protokola 6.2. punkts, 2009. gada 6. maija protokola 6.3. punkts un 2009. gada 6. maija protokola 6.4. punkts.

Uzstājās Carl Schlyter, lai paustu nožēlu par to, ka nav klāt Padomes pārstāvju.

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 19. maijaJuridisks paziņojums