Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0222(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0146/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0146/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0345

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

4. Ένδειξη, μέσω επισήμανσης, της κατανάλωσης ενέργειας και παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) [COM(2008)0778 - C6-0412/2008 - 2008/0222(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Άννυ Ποδηματά (A6-0146/2009)

Η Άννυ Ποδηματά παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andris Piebalgs (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Březina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Herbert Reul.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Claude Turmes και Miloslav Ransdorf.

Παρεμβαίνουν οι Andris Piebalgs και Άννυ Ποδηματά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.5.2009.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου