Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0120/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0120/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 19
CRE 04/05/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.8
CRE 05/05/2009 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.8. Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών [COM(2008)0650 - C6-0354/2008 - 2008/0195(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου (A6-0120/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

Το θέμα αναπέμπεται ως εκ τούτου εκ νέου στην αρμόδια επιτροπή, συμφωνα με το άρθρο 52, παράγραφο 3, του κανονισμού.

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία: Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, στο τρίτο τμήμα της τροπολογίας 62.

Μετά την ψηφοφορία: Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) επί της απόρριψης της προτάσεως της Επιτροπής.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου