Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0118/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0118/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 21
CRE 04/05/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0342

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.9. Εμπόριο προϊόντων φώκιας ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας [COM(2008)0469 - C6-0295/2008 - 2008/0160(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0118/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0342)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0342)

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία: Hartmut Nassauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τον κατάλογο ψηφοφορίας της ομάδας του και Hans-Peter Martin επί του ιδίου θέματος.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου