Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0240/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0240/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 22
CRE 04/05/2009 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.10
CRE 05/05/2009 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0343

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Μαΐου 2009 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

5.10. Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς [COM(2008)0543 - C6-0391/2008 - 2008/0211(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Neil Parish (A6-0240/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2009)0343)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2009)0343)

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία: Neil Parish (εισηγητής).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαΐου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου